ناودان یا مجرای سرازیر گرانش کهکشان مارپیچی

کهکشان مارپیچی میله‌ای - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کهکشان مارپیچی میله‌ای نوعی از که...

دریافت قیمت

مساله ماده تاریک در کیهان - دانشگاه شهید بهشتی

ﻣﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺘﺎرهاي12” و ” ﻣﯿﻠﻪاي11 ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻫﺎﺑﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎي ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ را ﺑﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ”ﻋﺎدي ... ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺟﺮم ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎ ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺘﺎرهﻫﺎ، اﺛﺮ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﮔﺮاﻧﺸﯽ و ﻗﻀﯿﻪ وﯾﺮﯾﺎل...

دریافت قیمت

حقایقی جالب در مورد کهکشان ها | Big Bang

28 جولای 2016 ... برخی از اخترشناسان معتقدند که نیروی گرانش گرد و غبار و گازها را کنار ... چرخش گاز و ذرات گرد و غبار در مرکز کهکشان‌های مارپیچی با سرعت هزار مایل ... که از سرازیر شدن گازها و ذرات گرد و غبار به درون این کهکشان‌ها تشکیل شده است.

دریافت قیمت