استخراج از معادن کامیون 2 واگن برقی حمل و نقل

ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻌﺎدن آﻳﻴﻦ

ﻣﻌﺎدن. 2. ﻫﺪف. : ﻫﺪف از ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ آﻳﻴﻦ. ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺣﻮادث ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﻲ و ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﻲ و اﻳﻤﻦ ... ﺑﺮداري و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن. ) اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن و آﻳﻴﻦ. ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن. ﻣﻌﺎدن ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﻛﺎﻣﻴﻮن. ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺧﻮدﻛﺸﺶ و ﭼﺮﺧﺪار ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ. ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎرﺑﺮي و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻠﻪ ...... در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘ...

دریافت قیمت

ﺟﺪول اﺳﺘﻬﻼﮎ

Page 2 ... واﮔﻦ. ١٥. ﺳﺎل. ﮔﺮوﻩ. -٤. وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ. : ١. -. ﻧﻮاع اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺧﻮدرو. ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ و. دﯾﺰﻟﯽ. -. ﮐﺎﻣﻴﻮن و. ﮐﺎﻣﻴﻮﻧﺖ دﯾﺰ ... ﮐﻠﻴﻪ اﺑﺰار وﻟﻮازم ﮐﺎر از ﻗﺒﻴﻞ ﺁﭼﺎر، ﭼﮑﺶ، ﺑﻴﻞ وﮐﻠﻨﮓ، ﻣﺘﻪ ﺑﺮﻗﯽ، ﻓﻮرﮔﻮن، دﺳﺘﮑﺶ و ﻣﺎﺳﮏ ... ﺮوع ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﯼ ﻣﻌﺪن ﺑﺮاﯼ هﺮﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷـﺮوع ﺑﻬـﺮﻩ ﺑـﺮدارﯼ ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﻣﻘـﺪار اﺳـﺘﺨﺮاج ... ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﺮاﯼ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ در داﺧﻞ ﻣﺤﻮﻃ...

دریافت قیمت

جداول استهلاكات - .::.ACECR.AC :: جهاد دانشگاهی

28 ژانويه 2013 ... 2 كوره‌هاي بخار، ديگ‌هاي بخار و اجزاء و تجهيزات مربوطه برج‌هاي ... 6 آسانسورها و پله‌هاي برقي، نوار نقاله‌ها (مكانيكي، برقي، پنوماتيكي) و پل ... گروه سه صنايع حمل و نقل : ... 1 دستگاه‌هاي شستشو و پرعياركردن سنگ معدن ريل، واگن، لكوموتيو و ... و استخراج معدن مورد استفاده قرار مي‌گيرند و همچنين كاميون‌ه...

دریافت قیمت

جدول محاسبه نرخ استهلاک - حسابداری و حسابرسی

24 آوريل 2010 ... 2ـ کوره‌های بخار، دیگ‌های بخار و اجزاء و تجهیزات مربوطه برج‌های خشک کننده و ... 6ـ آسانسورها و پله‌های برقی، نوار نقاله‌های (مکانیکی، برقی، پنوماتیکی) و پل .... ریل، واگن، لکوموتیو و لوله‌های آهن وسایل حفاری و استخراج معدن مانند سونداژ ... چنین کامیون‌های مخصوص حمل مواد معدنی که منحصراً برای حمل و نقل در داخل محو...

دریافت قیمت

بخشنامه 74876مورخ 81/12/28(موضوع ماده 151 جدول استهلاکات)

۶ـ آسانسورها و پله‌های برقی، نوار نقاله‌های (مکانیکی، برقی، پنوماتیکی) و پل متحرک و ... هواپیما و هلی کوپتر لوکوموتیو و قطارهای هوایی ، زمینی و زیرزمینی و واگن ۱۵ سال ... تبصره ۲ـ در مورد ماشین‌آلات و تجهیزات شرکت‌هایی که برای استخراج معدن ... هم چنین کامیون‌های مخصوص حمل مواد معدنی که منحصراً برای حمل و نقل در داخل محوطه معدن مورد...

دریافت قیمت

ماشین آلات معدن / Nanotejarat - نانوتجارت

ماشین آلات صنعتی | ماشین آلات معدن. ... مواد معدنی جهت خرد کردن مواد اولیه استخراج شده از معدن مورد استفاده قرار می‌گیرد. ... 2- سنگ شکن مخروطی : ... خدمات و محصولات الماس کاران ماشین آلات معدن، شانک، سرمته، راد حفاری، بوش، دریل واگن، چکش ... کمپرسور برقی صنعتی در 18 مدل و ظرفیت - 11الی 230 کیلووات پیکور بادی ... انواع کامیون...

دریافت قیمت

بازی کامیون (فارسی) - Funny Games

ساخت انبار و واحد دیگر به تامین کامیون و رشد کسب و کار حمل و نقل محموله شما. .... رانندگی به خط پایان اول در کردن واژه ها و فیزیک 2. رانندگی ..... واگن برقی حمل و نقل سرگرم کننده فیزیک بازی رانندگی ... اگر کالا به چرخ کوچک، حرکت را از طریق یک سیستم پیچیده ای از استخراج از معادن زیرزمینی تونل تحویل داده می شود داشته باشد؟

دریافت قیمت

بهداشت حرفه ای - ایمنی و آیین نامه های ماشین الات سنگین

2- ماشین آلات باید با نوع عملیات تطابق داشته و محدوده عملیات برای رانندگان مشخص .... پل سازی و معادن ) و همچنین در سیستم حمل و نقل ( حمل و نقل توسط لیفتراک برقی و .... ماده 59- هنگام كار با ماشين استخراج ذغال سنگ كه با زنجير و سيم بكسل كشيده مي ... ماده 67- جام شاول نبايد بالاي اطاق راننده كاميون و كابلهاي اتصال برق حركت داده شود

دریافت قیمت

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ - سازمان نظام مهندسی معدن ايران

2-2-7-. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺮ. ﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد. 6. ﻓﺼﻞ ﺳﻮم. -. ﻣﻘﺮرات ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه. 7. 3-1-. آﺷﻨﺎﻳﻲ. 7 ..... ﻣﻘﺮرات ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، اﻧﺒﺎر، ﻧﮕﺎﻫﺪاري و ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدن ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه در ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻛﺘﺸﺎف و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن .... در ﺻﻮرت ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻧﺎرﻳﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻴﻮ در داﺧﻞ ﻣﻌﺪن، ﻗﻄﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﻳﺪ داراي واﮔﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﺷﺪ و روي آن .... ﻗﺒﻞ از ﺑﺎ...

دریافت قیمت

اطـلاعـات و زمينـه هـاي كـاري رشـته هـاي مـخـتـلف [آرشيو] - Page 2 ...

7 سپتامبر 2008 ... همچنين توسعه ناوگان دريايي علاوه بر حمل و نقل كالاهاي مورد نياز كشور، عامل ..... گرايش‌ صنايع‌ شيميايي‌ معدني‌ اكتشاف‌ و استخراج‌ مواد معدني‌ به‌ رشته‌ معدن‌ باز مي‌گردد، اما ..... كارگاه‌ تخصصي‌ واگن‌، راه‌آهن‌ برقي‌، كنترل‌ اتوماتيك‌، طراحي‌ سازه‌ واگن‌ و .... از بزرگراه‌ها هستيد كه ناگهان كاميوني با خودروي شما برخو...

دریافت قیمت

مطالعات بهره برداري - پايگاه ملي داده هاي علوم زمين : اطلاعات مواد معدني

ماشين آلات عمدة مورد استفاده در معادن روباز شامل اسكريپر، بولدوزر، لودر، كاميون و . ... لودرهاي مخصوص معادن زيرزميني، واگن‌هاي حمل ونقل، بالابر، پمپ‌هاي آبكشي، لودر، كاميون و. ... در معادن بزرگ منگنز دنيا نظير معدن موندا (Moanda) در گابن استخراج سالانه 2 ... پيشرفته و مکانيزه نظير شاول هاي برقي، دراگلاين، کاميونهاي بزرگ معدني و .

دریافت قیمت

آیین نامه ایمنی در معادن

محل توقف ، بارگیری و تخلیه واگنها و انجام وظایف مختلف زیرزمینی که معمولاً در محل ارتباط با ... ماده 2- در کلیه معادنی که دارای حداقل 25 نفر کارگر باشند , می بایست یک نفر ... پ- دفـتر حاوی مشخصات کارکنـان معـدن و استخـراج روزانه طـبق نمونه ای که وزارت ..... ماده 129- حمل و نقل مواد ناریه به معدن باید طبق آئین نامه ارائه شده از سوی سازما...

دریافت قیمت

تصاویری از کارآموزی دانشجویان مهندسی معدن دانشگاه سیستان و ب ...

این انجمن جهت تبادل نظر در خصوص (طراحی معدن ، تهیه طرح بهره برداری معادن .... حمل میکنن بیشتر از این حد هست شاول در انتهای پیت قرار داره و کامیون ها توسط شاول یکی .... عیار مس در این ذخایر عمدتا ً 3/0درصد تا 2 درصد متغیر است و حدود 45 درصداز مس جهان از ..... در سال های اخیر به کار گیری واگن برای حمل و نقل ماده معدنی به دلیل بالا بودن...

دریافت قیمت

برنامه پنجم عمراني كشور (‌تجديد نظر شده) 1356 - 1352 -قسمت پنجم

30 مه 2011 ... ‌خط مشي‌هاي اساسي و مربوط به معادن در برنامه پنجم به شرح زير مي‌باشد: ... و تسهيلات حمل و نقل مواد معدني و كمك به امر خانه‌سازي براي‌كارگران معدن. ... بخش خصوصي جهت سرمايه‌گذاري در‌معادن و مالاً توليد و استخراج بيشتر. ..... 2 - ايجاد خط دوم برقي تهران - اهواز - بندر شاهپور ... 5 - ساختمان مجتمع تعميرگاه لوكوموتيو و واگن

دریافت قیمت

موسسه آموزش عالی علامه جعفری - مقاله های معدن

کانه های خورد شده و روباره ها توسط بیل های بزرگ برقی یا دیزلی که در کنار زون شطح ... از وظايف اين شركت استخراج و بهره برداري از معادن مس ، توليد محصولات پر عيار سنگ .... روزانه 9800 تن خاك اكسيدي توسط كاميون روي نواحي انحلال توده اي ريخته مي شود. ..... در سال های اخیر به کار گیری واگن برای حمل و نقل ماده معدنی به دلیل بالا بودن.....

دریافت قیمت

مطالب قدیمی‌تر - اقتصاد حمل و نقل - blogfa

فرصت‌ها و نقاط قوت صنعت حمل و نقل دريايي كشور شنبه یازدهم دی ۱۳۸۹ 16:36 ..... 2) سرمايه, انگيزه, دانش و مهارت بخش خصوصي به نحو مناسبي در خدمت حمل و نقل .... شرکت‌های واگن پارس و جمکو قادرند با همکاری نزدیک، نیاز کشور به قطارهای برقی را تامین .... از دفع نامناسب فاضلا‌ب و انتقال زه آب کشاورزی، فعالیت‌های اکتشاف، استخراج و...

دریافت قیمت

تاریخچه اتحادیه کارگران معدن شمشک – تقدیم به کارگران سخت کوش ...

29 دسامبر 2014 ... ایشان پس از گفتن شرایط معدن، کارگران را با ماشین های باری به معدن شمشک می آورد. ... یک گروه استخراج زغال سنگ شامل 2 نفر کارگر واگن بر، چند کلنگ زن و ..... با آمدن ژاندارم ها به معدن و دستگیری 29 نفر از اعضای اتحادیه و انتقال آنان به کامیون های .... ابراز نگرانی اتحادیه حمل و نقل بین الملل از احکام قضایی اعضای...

دریافت قیمت

وبلاگ شخصی محمد حسین ذوالفقاری - مهندسی معدن استخراج

در معادن مومن آباد حدودا هفته ای 2 بار آتشباری انجام می گیرد كه در هر بار آتشباری 250*2 ... دیگر ماشین آلات دیگر معدن می توان به بلدوزر ،دریل واگن ، پرفراتور ، كمپرسور ... این لودر به منظور بارگذاری کامیون های معدن با وزن بالای 400 تن طراحی و ساخته ..... های حمل و نقل ، و نزدیکی به معادن مواد اولیه مورد نیاز تولید سیمان شرکتهای اقماری...

دریافت قیمت

آیین‌نامه‌ ایمنی در معادن - پیام ایمنی

کلیه عملیات معدنی (اعم از اکتشاف تا بهره برداری و استخراج معدن) است که در قانون معادن ... محل توقف، بارگیری و تخلیه واگن ها و انجام وظایف مختلف زیرزمینی که معمولاً در محل .... د) در معادنی که از چاه معدنی (شفت) برای حمل و نقل افراد استفاده می شود باید ..... ماده۱۶۲: سیم یا سیم های تغذیه لوکوموتیوهای برقی باید در ارتفاع حداقل 2/5 متر از...

دریافت قیمت

اﺻﻼح اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و ...

در ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﮐﺎن اﻗﺘﺼﺎدي از اﺑﺘـﺪاي. اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎرﺳﺎﻧﺪن ..... )1. ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﻧﻮﺳﺎزي ﻧﺎوﮔﺎن ﺟﺎده اي ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﺎوﮔﺎن ﺑﺎرﺑﺮي. )2. اﺟﺎزه واردات ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﻤﺮ. 3. ﺳﺎل و ﺑﺮ اﺳﺎس ... ﺑﺮﻗﯽ و ﻣﺎﻧﻮري. )7. ﺗﻌﺪاد ... واﮔﻦ ﺑﺎر و. 10. ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﺪود. 430. دﺳﺘﮕﺎه. (. 30. درﺻـﺪ. ) واﮔ...

دریافت قیمت