ذخایر سنگ آهن جهان در سال 2010

مرجع معاملات سنگ آهن ایران - ايران سنگ آهن :: سنگ آهن و انواع آن ...

ميزان كنوني ذخاير سنگ‌آهن در جهان كه آماده بهره‌برداري هستند بالغ بر 160 ميليارد تن ... در انتهاي سال 2010 هر تن سنگ‌آهن با قيمت 5/168 دلار در هر تن در بازارهاي جهاني به...

دریافت قیمت

روزنامه شرق

مجموع ذخایر و منابع سنگ آهن در ایران که اکتشاف تفصیلی آنها به پایان رسیده، ... اکتشاف کانسارهای سنگ آهن در ایران از سال 1337 (معدن شمش‌آباد اراک) آغاز و 10 ... موضوع تکان‌دهنده صادرات 99 درصد سنگ آهن کشور به چین در دوره اوج آن (2013-2010) است.

دریافت قیمت

جمع بندي - پايگاه ملي داده هاي علوم زمين : اطلاعات مواد معدني

در سال 2010، نیز حدود 5/37 درصد سنگ‌آهن مورد نیاز جهان در چین تولید شد. ... در ایران ذخایر کشف شده سنگ‌آهن به حدود 6/4 میلیارد تن رسیده و حدود 5/2 میلیارد تن ذخیره...

دریافت قیمت

2010 در ﺳﺎل ﻗﻄﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن

ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﺎز ﺟﻬﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ .داد. در آﺧﺮ ﺳﺎل. 2010. ﻗﻄﺮ داراي. 9/. 1%. ﮐﻞ ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن .ﺑﻮد ... ﺧـﺎم و آﻫـﻦ اﺳـﻔﻨﺠﯽ .ﺑﻮد. ﮐﺎﻧﯽ. ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ آﻣﻮﻧﯿﺎك، ﺳﯿﻤﺎن،. ﮔﭻ،. آﻫﮏ،. ﺳﻨﮓ آﻫﮏ،.

دریافت قیمت

علل سقوط قیمت سنگ‌آهن - روزنامه دنیای اقتصاد

بخش دوم منطقه 9 بین سال‌های 2010-2011 (یک سال) قرار دارد. در این بخش با ... 200 سال کافی است. استرالیا، برزیل و روسیه دارای بیشترین ذخایر سنگ‌آهن جهان هستند.

دریافت قیمت

بررسی صنعت فولاد در ایران و جهان - تحلیل نو

شکل-1 نمودار درصد تولید فولاد خام در سال 2014 در مناطق مختلف جهان ... ذخایر سنگ آهن چین حدود 7200 میلیون تن است. ... در صورتیکه در سال 2012 از 2930 میلیون تن سنگ آهن استخراجی در جهان میزان 1310 میلیون تن متعلق به چین بوده است ... در نمودار زیر روند تغییر میانگین جهانی قیمت گندله از سال 2010 تا سال 2014 نشان داده شده است.

دریافت قیمت

نگاهی به وضعیت سنگ آهن در ایران و جهان در سال 1387 - طرح توجيهي

تحلیل بازار سنگ آهن در کشور و جهان در سال 1387 .... در ایران ذخایر کشف شده سنگ آهن به حدود 4.3 میلیارد تن می رسد. ..... بر پایه اطلا‌عات همین مؤسسه، بیشترین واردات و مصرف سنگ‌آهن در قاره آسیا رخ خواهد داد و تولید فولا‌د تا سال 2010 در قاره آسیا به حدود...

دریافت قیمت

ماین نیوز - بزرگترین معادن سنگ‌آهن جهان معرفی شدند+عکس

22 جولای 2014 ... دومین معدن بزرگ سنگ آهن جهان در ایالت میناس گرایس در جنوب شرق برزیل واقع است که تا دسامبر سال 2012 دارای 2.97 میلیارد تن ذخایر ثابت شده و...

دریافت قیمت

ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه: ﭘ

درﺻﺪ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود. ... اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻣﻌﺎدن .... 2010. و. 2011. ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﮔﺮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺗﺎ ﺳﺎل. 2013. ﺑﻪ ﺣﺪود. 60.

دریافت قیمت

4 درصد ذخاير مس جهان در ايران است - شرکت تکنیک سنگ شکن

12 مه 2011 ... خوش نياز، درباره جايگاه جهانى معادن مس ايران نيز گفت: معدن مس سرچشمه در استان کرمان با ... واحدهاى ذوب مس ايران تصريح کرد: در سال 2010 واحدهاى ذوب صنعت مس ايران با ثبت رکورد 279 هزار ... سال گذشته در توليد سنگ آهن رکورد زديم.

دریافت قیمت

سنگ آهن

ميزان كنوني ذخاير سنگ‌آهن در جهان كه آماده بهره‌برداري هستند بالغ بر 160 ميليارد تن ... در انتهاي سال 2010 هر تن سنگ‌آهن با قيمت 5/168 دلار در هر تن در بازارهاي جهاني به...

دریافت قیمت

نگاهی به ترکیه، هشتمین فولاد ساز، سومین تولید کننده سنگهای ...

22 نوامبر 2014 ... ترکیه در سال 2013 نسبت به واردات 8.2 میلیون تن سنگ آهن با نرخ افزایش 3.47 ... مقدار قطعی این ذخایر 12درصد ذخایر قطعی سنگ آهن ایران می باشد. ... ترکیه توانسته است ظرف مدت 6 سال از 2005 تا 2010 حجم صادرات سنگ خام مرمر خود...

دریافت قیمت

سنگ آهن در سال 2014 به کدام سو می رود - بورس نیوز

19 فوریه 2014 ... به علاوه، ذخایر سنگ آهن چین در سال 2013 به جای انکه رشد کند ، با کاهش همراه بود و ... و همین موضوع ممکن است قیمت سنگ آهن را به کمترین سطح ان از سال 2010 تقلیل دهد. ... بزرگترین تولیدکنندگان سنگ آهن جهان در استرالیا که شامل "ریو...

دریافت قیمت