دانه موج شکن و یا صهردرس

موج شکن، بندر و تاسیسات پشتیبانی - شرکت مهندسی پناهساز ایران

5) موج شکن های هوایی یا بادی مرز احداث این نوع موج شکن ها به این نحو است که در کف ... دیگر به کار بردن ریز دانه در تمام مقطع مقطع موج شکن سازه پایداری ایجاد نمی کند.

دریافت قیمت

همه چیز درباره موج شکن ها و انواع آنها »

16 جولای 2014 ... طراحان با احداث سازه های موج شکن در آب عمیق تر و مکان های مستقر در .... این قسمت موج شکن از مصالح مناسب و نسبتا ریز دانه خروجی معدن ساخته می شود.

دریافت قیمت