خوخوئی استخراج

Jujuy Province

Jujuy is a province of Argentina, located in the extreme northwest of the country, at the borders ... Other industrial activities include mining for construction material, petroleum extraction at Ca...

دریافت قیمت

سفارت جمهوری اسلامی ایران - - جغرافیای طبیعی و انسانی

استانهای واقع در بخش شمال غربی شامل خوخوی ، سالتا، توکومان، کاتامارکاو .... و بدلیل هزینه های گزاف استخراج از نقطه نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبود، مجددا مورد توجه...

دریافت قیمت