9،001،200 فکی سنگ شکن

ویدیو های کویر سنگ شکن - آپارات

فیلم, ویدیو های کویر سنگ شکن. ... آبکاری شانه های سنگ شکن فکی. 213 بازدید. -. 16 مهر 94. آبکاری شانه های سنگ شکن ... 9 اردیبهشت 94. خط خردایش معدن کرومیت...

دریافت قیمت

آپارات - سنگ شکنی

آپارات - سنگ شکنی. ... سنگ شکنی برون اندامی کلیه eswl. دکتر حسین کرمی فوق ت. ... شکستن سنگ حالب از طریق مجرای ادرار (TUL). دکتر حسین کرمی فوق ت... 9,777 بازدید. 9:46. فیلم سنگ شکنی به روش اندوسکوپی یا tul توسط دکتر کرمی. دکتر حسین کرمی ... سنگ شکن فکی و آسیای ضربه ای. عیندال - علی ... 200 بازدید. 1:54...

دریافت قیمت

×9 10 ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ﻓﮑﯽ ﻣﺪل : ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ

ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ﻓﮑﯽ ﻣﺪل. 10. 9×. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ. : ﻇﺮﻓﯿﺖ. : 100. اﻟﯽ. 250. ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ. اﺑﻌﺎد دﻫﺎﻧﻪ ورودي. : 100. ×. 90. ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ. اﺑﻌﺎد ﺧﻮراك. : ﮐﻤﺘﺮ از. 90. ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ. اﺑﻌﺎد ﻣﺤﺼﻮل. : ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﻠﻮﮔﺎه.

دریافت قیمت