عواقب ناشی از استخراج از معادن زیرزمینی گنیس

بیماریهای ناشی از کار در معادن • انجمن مهندسی استخراج معدن ...

CWP بیشتر با نام بیماری ریه سیاه شناخته می شود و اغلب در کارگران معادن زیرزمینی زغال سنگ بروز می کند. اگرچه، ممکن است به ندرت در معادن زغال سنگ سطحی و...

دریافت قیمت