استفاده از موتور سنکرون می راند در کارخانه های ریسندگی الیاف

مديريت مصرف در صنعت نساجي - شرکت توزیع نیروی برق استان ...

موتور های آسنکرون و موتورهای جریان مستقیم عمدتاً در صنعت نساجی بکار برده می شوند. ... موتور در یک خط حلاجی وجود دارد که بسته به نوع استفاده از ماشین جهت الیاف مصنوعی ... ماشینهای حلاجی در کارخانه های ریسندگی سیستم الیاف کوتاه عموماً ظرفیتی...

دریافت قیمت

بررسی سیستم نگهداری و تعمیرات شرکت نساجی ارم

مواد اوليه مورد استفاده كارخانه شامل: پشم، پنبه، اكريليك، ويسكوز و پلي استر ميباشد. .... كارخانجات ارم شامل واحدهاي رنگرزي، ريسندگي وحلاجي،مقدمات بافندگي و ..... در اينجا الياف به حالت پفكي در مي آيد بعد از بخار الياف وارد بخش كنترل شده و بعد از كنترل ... در اين سالن نخ هاي توليد شده در ريسندگي انبار ميشود و در جهت مصرف در قسمت.....

دریافت قیمت

صنایع و ماشین‌آالت نساجی صنایع و ماشین‌آالت نساجی - ستاد ویژه ...

پودی و ریســندگی مانند تســمه، چرخ و گيره هــای راپير، انواع. سوزن ها، رینگ ها و ... استفاده در دو طرف ماشين آالت تقریبا 300 یورو می باشد. کــه برای تعویض آن ... در اغلب فرآیندهای نساجی مانند توليد الياف، ریسندگی و بافندگی. که دارای مکانيزم های...

دریافت قیمت