هومیک اسید دانه های آسیاب

تأثیر سطوح مختلف نیتروکسین و اسید هیومیک بر برخی ویژگی‌های ...

نتایج آزمایش نشان داد که تأثیر اسید هیومیک بر وزن هزار دانه، تعداد چتر، تعداد شاخه جانبی، درصد اسانس و عملکرد اسانس معنی دار بود. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که...

دریافت قیمت

شرکت میثاق | هیومیک اسید

ترکیبات مواد عالی مختلف دارای دو نوع اسید عالی مهم به نام های اسید هیومیک و اسید ... پل کاتیونی زرات خاک را به هم پیوند داده و سبب تشکیل خاک دانه های پایدار شوند.

دریافت قیمت

تأثیر محلول‌پاشی هیومیک اسید بر خصوصیات کمی و کیفی سیب رقم ...

یکی از این راه‌کارها، استفاده از کودهای آلی مانند هیومیک اسید می-باشد. ... سیب از بخش غربی آسیا و جنوب روسیه و اروپا ابتدا به صورت بذر و دانه و بعدها ... ارقام اهلی از M.pumila Mill که سیب معمولی اروپا است، مشتق شده‌اند (رسول‌زادگان، 1370). ... میوه آن از حد متوسط درشت‌تر، با اندازه های 80-65 میلی‌متر عرض و 70-60 میلی-متر بلندی آن است.

دریافت قیمت

نقش اسید هیومیک واسید فلوویک درتغذیه گیاه | بازار بزرگ کشاورزی

22 آگوست 2016 ... خود مواد هـومیک با توجه به نوع ساختار و نیز ترکیب مواد مختلف در ساختمان آنها به انواع مختلف تقسیم بندی می شوند. مواد هـومیک در داخل محلول های اسیدی...

دریافت قیمت

کود هیومیک اسید پایه دو

4 ژوئن 2016 ... این کود توسط گیاه جذب شده و با جذب مواد معدنی و بهبود ساختمان خاک موجب رشد گیاه می گردد. همچنین با خاصیت نگه داشتن یون های معدنی خاک که باعث...

دریافت قیمت