به سوی عصر بولونیا کمپوست دستگاه چرخ

Avin Holding - چهاردهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات ...

... و رویکرد عمومی به سمت و سوی شهرنشینی از رشد قابل توجهی برخوردار است و این رشد روزافزون سبب .... زباله، سازندگان و واردکنندگان تاسیسات دفع شامل کمپوست، بیوکمپوست، زباله سوزو . ..... نهاد ها و دستگاه های اجرایی ... 9 صبح لغایت 5 عصر ... پویا چرخ. پیشتازان الکترونیک پدیده. پیشرو ترابر شمال. پیشگامان ارتباط هوشمند.

دریافت قیمت