کارخانجات سیمان و کارخانه در آندرا پرادش

26 . بهمن ۱۳۹۱ - نــــاجيان كـــويـــر بادرود

حافظ محيط زيست بادرود در ادامه با انتقاد از فعاليت كارخانه سيمان صدف گفت:علي رغم قول مساعد .... دیدار حسن نوریان با وزیر کشور و امور زندانهای ایالت آندراپرادش.

دریافت قیمت

savehcement

اخبار. آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ساوه (سهامی عام) سال مالی 94/12/29 ( 1395/2/29 14:46:39 ). تمامی حقوق برای شرکت سیمان ساوه محفوظ...

دریافت قیمت

تماس با کارخانه - سیمان ارومیه

جاده ارومیه- مهاباد، کارخانه سیمان ارومیه ... اطلاعات ردیفهای 4 و 5 صرفاً برای هماهنگی خریدار با شرکت حمل و نقل مربوطه در مورد امکان تخلیه و حضور در محل می باشد و در...

دریافت قیمت

نشانی کارخانجات سیمان کشور - دانشگاه علم و صنعت ایران - مرکز ...

بهبهان-کیلومتر 10 جاده دهدشت – بهبهان - کارخانه سیمان-کد پستی 63671 ص.پ.143 ... 14 جاده کنگان - عسلویه - شرکت بین المللی ساروج بوشهر - کارخانه سیمان کنگان.

دریافت قیمت