شورای اسحاق خرد مناقصه

ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺼﻮﺍﺑﻲ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﻡ!

26 مه 2016 ... ﺁﻝ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻓﻌﻠﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ..... ﺁﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻗﺒﺾ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ (500,000).

دریافت قیمت

قانون برگزاري مناقصات.doc

ب - در مناقصات مربوط به شهرداريها , از سوي شوراي شهر يك نفر به عنوان ناظر در جلسات ... الف - در معاملات كوچك , كارپرداز يا مامور خريد بايد باتوجه به كم و كيف موضوع...

دریافت قیمت

قانون برگزاري مناقصات بهمراه آيين نامه هاي آن - تازه های حسابداری

11 ژانويه 2011 ... ب‌ در مناقصات‌ مربوط‌ به‌ شهرداریها، از سوی‌ شورای‌ شهر یک‌ نفر به‌ عنوان‌ ناظر ... ب‌ در معاملات‌ متوسط‌، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه‌ به‌ کم‌ و کیف...

دریافت قیمت

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

30 مه 2015 ... پايه )165/535/000 ريال( را به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب سيبا شماره. 0105294167003بانك ... پژوهشگاه شاخص پژوه، يحيي آل اسحاق در جلسه شوراي ... "پ" به صرافي تابعه خود از محل خريد ارز از بانک مرکزي يعني توزيع.

دریافت قیمت

مناقصه ها - پارس نماد

مناقصه ها ، آگهی مناقصه ، تجدید مناقصه ، دو مرحله ای ،مناقصه عمومی ، آگهی ارزیابی کیفی ، یک مرحله ای ... 4مناقصه خرید تجهیزات و عملیات اجرایی نصب و راه اندازی .

دریافت قیمت