خرد کردن ثبت اختراع آسیاب غلتکی

راهنمای ثبت اختراع در ایران - بنیاد ملی نخبگان |استان خراسان جنوبی

براي ثبت اختراع به كجا مراجعه كنيم؟ براي ثبت اختراع بايد به ادارة كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي واقع در تهران، خیابان قائم فراهانی،نرسیده به خیابان شهید...

دریافت قیمت

تولیدی بازرگانی سینا تجهیز | جزییات آسیاب صنعتی پین دیسک ...

آسیاب 8400 با شماره ثبت اختراع 011464 و شماره 712/60 تایید شده از پارک علم و فن آوری ... پودر نمودن ، بلغور کردن و خرد کردن در اندازه دلخواه توسط توری های مختلف

دریافت قیمت

ثبت اختراع در ساير كشورها

اداره ﺛﺒــﺖ اﺧﺘــﺮاع ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ... ﺛﺒﺖ و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﺧﺘﺮاع ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮرھﺎي ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﺑﺴﯿﺎر ... ﺑﻂﻮر ﮐﻠﻲ ﺑﺎ طﻲ. ﮐﺮدن. ﻣﺮاﺣﻞ ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺧﺘﺮاع ﻣﻮرد ﻧﻆﺮ را در اﻳﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺛﺒﺖ و ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد.

دریافت قیمت

راهنمای ثبت اختراع - پارک علم و فناوری خراسان رضوی

ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و بنابر قاعده هرکسی زودتر ... اداره اختراع نماید حق ثبت اختراع را خواهد داشت و تاریخ و زمان تسلیم اظهارنامه معیار ... از اختراع مذکور مطلع شده و بالتبع درصورت نیاز قراردادهای لازم را برای خرید و اجازه...

دریافت قیمت

تاریخ آب و سد در ایران |

31 مه 2014 ... مهم: هر بخش و هر نوع آلودگی نیازمند دانش ویژه جهت تئوریزه کردن، و سپس تخصص مهندسی ... آفتاب این مناطق چه زود به زوال می‌ رسد، نه به ‌درد شرب می خورد و نه به ‌درد کشاورزی. ... بدلیل جغرافیایی سد و قنات اختراع و ابتکار ایرانیست. ..... 1876 و گمان توانست در تاریخ 9 مارچ این سال غلتک آسیاب کردن را به ثبت رساند.

دریافت قیمت

جستجو در اختراع

با استفاده از این صفحه شما می توانید در میان اختراعات ثبت شده در اداره جستجو کنید. جستجوی پیشرفته ... در عنوان اختراع، مشابه عبارت وارد شده وجود داشته باشد.

دریافت قیمت