انفجار ثانویه از سنگ

ارائه مدل تجربی پیش‌بینی متوسط ابعاد خردشدگی حاصل از انفجار در

ﺷﮑﻦ اوﻟﯿﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻪ ﺳﻨﮓ. ﺷﮑﻦ. ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و آﺳﯿﺎﻫﺎ وارد ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . از ﻧﻘﻄﻪ. ﻧﻈﺮ ﺳﯿﮑﻞ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺧـﺮداﯾﺶ. ،. ﺧﺮدﺷﺪﮔﯽ ﺑﻬﯿﻨﮥ. ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳـﯿﮑﻞ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ، و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺣﺪاﻗﻞ...

دریافت قیمت

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﻭﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﭼﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ

ﻄﻌـﺎت ﺑـﺰرگ ﺳـﻨﮓ در ﻫﻨﮕـﺎم. ﺑﺎرﮔﯿﺮی و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮداﯾﺶ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﻦ ﻣﺎدۀ ﻣﻌـﺪﻧﯽ. در ﻣﻌﺎدن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼـﺎﻟﺰﻧﯽ و آﺗﺸـﺒﺎری ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. (. ﺟﺪول. ). 1. ﺑﻪ روش ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﻫﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺧﺮداﯾﺶ ﺳﻨﮓ.

دریافت قیمت

پایان نامه پیش بینی خردایش سنگ ناشی از انفجار در معدن مس سرچشمه ...

17 سپتامبر 2015 ... از موارد اساسی جهت بهینه سازي عملیات انفجار پیش بینی دقیق خردایش ... باربري، سنگ شکنی و آسیا کردن و جلوگیري از صرف هزینه هاي ثانویه در...

دریافت قیمت

مقایسه بین روش های تجربی پیش بینی خردایش سنگ ناشی از انفجار در ...

عنوان مقاله: مقایسه بین روش های تجربی پیش بینی خردایش سنگ ناشی از انفجار در ... مانند بارگیری، باربری، سنگ شکنی و جلوگیری از صرف هزینه های ثانویه میشود.

دریافت قیمت

پیشنهاد روشی جدید برای طراحی الگوی چال های انفجار در معادن سطحی

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﭼﺎﻟﺰﻧﯽ ﻭ ﺁﺗﺸﺒﺎﺭﯼ، ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺧﺮﺝ ﻭﯾﮋﻩ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﺭ ﺳﻨﮓ (B) ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﭼﺎﻝ ... ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺧﺮﺩﺍﯾﺶ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻗﯿﻖ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺷﯿﻮ ﻩ ﺍﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ.

دریافت قیمت

دکتر حسن مومیوند | رزومه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه

موميوند، حسن، «بررسي فاصلة پرتاب سنگ ناشي از انفجار و ارائه روشي جديد«، ماهنامه .... 26- موميوند، حسن، «بر آورد قيمت تمام شده انفجار اصلي و انفجار ثانويه و مقايسه...

دریافت قیمت

آموزشگاه فني و حرفه اي اعتماد - آموزش

_ عدم انتخاب بار سنگ بیش از حد به منظور جلوگیری از انفجار قیفی شکل _ حصول ... ه) استفاده حتی المقدور از چال کمکی (pop hole) در آتشباری های ثانویه به منظور

دریافت قیمت

بررسی اقتصادی تأثیر میزان خردایش سنگ ناشی از انفجار بر روی ...

با توجه به پتانسیل بالای تولید قطعات درشت و سختی ماده معدنی در معدن سنگ آهن ... و انفجار ثانویه) جمع‌آوری و هزینه این بخش‌ها به ازای یک تن سنگ آهن خرد‌شده بدست آمد...

دریافت قیمت

زمین‌شناسی نفت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برخورد(انفجار); فشار وزن مواد; واپاش...

دریافت قیمت

روش های آتشکاری بهینه در معادن - سایت مهندسی معدن

27 آگوست 2014 ... ۱- تعیین پارامترهای موثر بر خردایش سنگ در عملیات آتش کاری معدن سنگ آهن .... برای طراحی الگوی آتشباری پارامتر قابلیت انفجار پذیری سنگ برای هر بلوک ..... بدلیل نیاز به آتشباری ثانویه و سنگ شکنی با تأخیر مواجه می شود .

دریافت قیمت