مالیات خدمات در خرد کردن مواد معدنی در زیر مالیاتی خدمات

مفاد لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم

23 ژوئن 2014 ... بسمه‌تعالي مقدمه در جريان بررسي مفاد لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در مجلس ... متن زير جايگزين ماده 64 قانون و تبصره‌هاي آن مي‌شود: ..... ماليات درآمد ابرازي واحدهاي توليدي، معدني، خدماتي (حمل و نقل، بيمارستان و ..... مالي موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالياتي کشور و وارد کردن زيان به دولت با اين اق...

دریافت قیمت

طبقه‌بندی جدول بدهی‌های دولت/معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاری/ حذف ماده ...

31 ا کتبر 2014 ... ماده 12- متن زیر به عنوان ماده(138) مکرر به قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود: ... پرمصرف و فرسوده و کاهش هزینه های حمل بار و مسافر و برقی کردن چاه های کشاورزی. ... و معدنی و صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی که مشمول پرداخت مالیات می .... وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه‌ای و مواد خام و کالاهای با...

دریافت قیمت

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ )12 ( ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده و ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟ

9 آوريل 2016 ... ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ. ﻛﺎﻻﻫﺎ. و ﺧﺪﻣﺎت. ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده. ) 12(. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده .... ﻛﺎﻻﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت زﻳﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ واردات آﻧﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض ﻣﻌﺎف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ... ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده. ردﻳﻒ. ﻧﻮع ﻛﺎﻻ. و ﺧﺪﻣﺎت ... ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻧﻮاع ﺧﺮد ﺷﺪه، ﺷﻜﺴﺘﻪ، ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻨﺪه و ﭘﻮﺳﺖ 120100...

دریافت قیمت

مالیات - قانون

ماده ۲- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند: ... درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر...

دریافت قیمت

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال 95 مشخص شد - قیمت طلا و سکه

23 دسامبر 2015 ... قائم مقام سازمان امور مالیاتی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 95 را 9 درصد ... یاد میگیرین ولی احترام به حقوق شهروندی، خدمات، بروز کردن حقوق کارگران رو ... کنه میگه من بمب اتم نمیسازم وقتی اینا میزنن زیر قانون خودشون حتی ... نفت و گاز و مواد معدنی میفروشن تازه از یه کشور با اقتصاد آزاد نرخ مالیاتشون بیشتره...

دریافت قیمت

مالیات بر درآمد مشاغل , اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و - سایت ...

صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند : ... ۱۰- صاحبان مشاغل فیلم برداری , دوبلاژ , مونتاژ و سایر خدمات سینمائی . ..... پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید.

دریافت قیمت

قانون ماليات بر ارزش افزوده

ﻣﺘﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻴﺰ .... ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻌﺎﻑ ..... ﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻌﺎﻑ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. : -۱.

دریافت قیمت

ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم - تازه های حسابداری

ماده ۱۳۲: درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا .... ماده ۱۴۵: سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر ازپرداخت مالیات معاف است : ..... ارائه خدمات به عشایر به شرکتهای تعاونی عشایری اهداء مشمول معافیت مالیاتی می شود ؟ .... ایا در صورت جمع کردن مغازه و اعلام ورشکستگی از مالیات سال ۹۲ و۹۳ معاف میشو...

دریافت قیمت