تاریخ از ایوو صنعت سنگ مچاله شده

سنگ نبشته تنگ براق

اطلس تاریخ ایران. ... قسمتي از نبشته از دل صخره كنده شده است و نزديك شيب تند كنار رودخانه افتاده است.در پايين شكاف دره چشم به قطعه سنگ عظيم ايستاده اي مي افتد كه هدف تير ياد شده در نبشته است.قطر سنگي كه نوشته روي آن قرار دارد حدود دو متر است.

دریافت قیمت

حرفهای نقطه چین دار - آه ای دریغ و حسرت همیشگی ... - مریم آرام

+ گویند سنگ لعل شود در مقام صبر ... + تقدیم به شعر ! : نگو بدرود . ... وقت برگشتن شد ٬ بر میگردم ... + تاريخ شنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۲ساعت 19:42 نويسنده مریم آرام...

دریافت قیمت