موج شکن بررسی

بررسی آزمایشگاهی تاثیر موج سونامی بر موج شکن توده سنگی با شیب ...

چکیده از مسائل مهم در پایداری موج شکن ها، بررسی رفتار سازه در هنگام وقوع سونامی است. هدف رساله نخست بررسی نحوه مدل سازی و تولید سونامی در فلوم موج به منظور...

دریافت قیمت

ها بر ضریب عبور موج از بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله پانتون ...

یادداشت تحقیقاتی. : بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله پانتون. ها بر ضریب عبور موج از. موج. شکن شناور پانتونی دوبل. مهدی. صنایعی. 1. ،. مهدی. شفیعی. فر. 2*. ،. احمد.

دریافت قیمت

مقاله بررسی اثر موج شکن های مستغرق بر تغییر ارتفاع امواج با مدل ...

مقاله بررسی اثر موج شکن های مستغرق بر تغییر ارتفاع امواج با مدل سازی دو بعدی به روش المان مرزی, در هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی (07th...

دریافت قیمت

بررسی کارکرد موج شکن های شناور بانتونی و پی شکل - آپارات

11 جولای 2016 ... سپس پارامترهای هندسی موج شکن شناور (عرض و عمق آبخور) و خصوصیات موج در حالات مختلف (دوره تناوب های مختلف) با استفاده از مدل عددی بررسی شده و...

دریافت قیمت

بررسی اندرکنش موج با سازه های ساحلی با استفاده از Flow-3D

چکیده. اندر کنش موج و موج شکن با منظور داشتن اثر نوع لایه حفاظتی از جمله پدیده هایی می‌باشد که تا امروز به طور کامل شناخته نشده است. طراحی ایمن و اقتصادی موج شکن...

دریافت قیمت

بررسی تاثیر مقادیر مختلف پارامترهای هیدرودینامیکی موج بر روی ...

یکی از روش های حفاظت از سواحل به منظور جلوگیری از حمله موج و فرسایش ساحل و یا ایجاد محیطی آرام در محدوده ای از دریا، استفاده از موج شکن شناور است. موج شکن های شناور...

دریافت قیمت

معماری نیوز - موج شکن و انواع آن

موج شکن ها سازه هایی هستند که جهت ایجاد آرامش در بندرگاه، برای تامین ورود مطمئن کشتی ها به آبراهه ها و بنادر، کاهش ... بررسی وضعیت «مجتمع تجارت جهانی فردوسی»...

دریافت قیمت

بهینه سازی هندسه موج شکن شناور پانتونی برای افزایش راندمان

در این پایان‌نامه بهینه سازی هندسه موج‌شکن شناور برای افزایش راندمان مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، ابتدا یک سطح یکپارچه شناور پانتونی...

دریافت قیمت

موج شکن توده سنگی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

مقاله حاضر به مطالعه و بررسی آزمایشگاهی آبشستگی و پایداری پنجه موج شکن توده سنگی در فلوم امواجپرداخته است. در این پژوهش دو مقطع موج شکن با شیب های 1:0.66 و...

دریافت قیمت

بررسی پایداری و محاسبه میزان آسیب موج‌شکن بندر نوشهر با استفاده از ...

در این مقاله، میزان آسیب موج‌شکن بندر نوشهر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، پارامترهای محیطی و سازه‌ای که در بحث پایداری موج‌شکن‌ها مطرح...

دریافت قیمت