کمیته بین المللی المپیک کارخانه فرآوری مارپیچی گرانش

اساسنامه کمیته ملی المپیک

منشور المپیک (OC )[1]: سندی است قانونی که اصول اساسی و ارزشهای بنیادین جنبش المپیک را گرد هم آورده و ضمن اینکه بعنوان اساسنامه کمیته بین المللی المپیک...

دریافت قیمت