توسعه راه آهن برنامه پنج ساله

ریل‌گذاری هزار کیلومتر راه‌آهن در سال جاری / پرداخت عیدی بازنشستگان ...

24 آوريل 2016 ... معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح برنامه‌های توسعه راه‌آهن در سال جاری گفت: در سال ... پورسیدآقایی با اشاره به مهم ترین برنامه های راه‌آهن در سال جاری اظهار داشت: ... معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مراکز پنج استان در طول یک سال...

دریافت قیمت

اهداف هفت گانه راه‌آهن برای تحقق توسعه حمل‌و‌نقل ریلی در برنامه ششم

16 ژانويه 2016 ... ◅اهداف هفت گانه راه‌آهن برای تحقق توسعه حمل‌و‌نقل ریلی در برنامه ششم ... اگر پول ساخت راه آهن را به چهار تا مسير بدرد بخور داده بودند در پنج سال گذشته...

دریافت قیمت

ردپایی از راه‌آهن در برنامه ششم نیست‌/ پنج سال دیگر ... - خبرگزاری فارس

4 ژانويه 2016 ... معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن با بیان اینکه در سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه ششم دو بند درباره توسعه راه‌آهن وجود داشت اما این دو بند در...

دریافت قیمت

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟ - مديریت برنامه ريزي منابع ...

1. ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﺗﻌﺪاد آن در آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻨﺞ. درﺻﺪ. %) 5(. ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ... دﻫﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل رﺷﺪ ﺗﻮرم ﺑﯿﺶ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ. ﺳﺎﻻﻧﻪ ..... آﻫﻦ و اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط از ﻗﺒ. ﯿﻞ اﯾﺠﺎد، ﺗﺠﻬﯿﺰ، ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻄﻮط و. ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت. راه. آﻫﻦ و ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداری از...

دریافت قیمت

برنامه توسعه حمل و نقل در پنج‌ساله پنجم/ بخش اول - انجمن صنفی شرکت ...

23 سپتامبر 2012 ... (به انضمام متن کامل قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) .... کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه آهن و سایر سازمانهای ذی‌ربط با هدف...

دریافت قیمت

فرصت «جهش» راه‌آهن در برنامه ششم - روزنامه دنیای اقتصاد

9 ژانويه 2016 ... بر این اساس، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه لایحه برنامه ششم توسعه کشور به‌عنوان نقشه راه پنج سال آینده، در دولت در حال تدوین است، اکنون فرصت...

دریافت قیمت

راه آهن نیاز به تحولات ساختاری دارد | اقتصاد آنلاین

21 آگوست 2013 ... اهمیت فوق العاده توسعه شبکه ریلی، همواره مورد تاکید مدیران و مسئولان کشوری و نیز مجلس شورای اسلامی بوده و در اهداف برنامه های پنج ساله و چشم انداز...

دریافت قیمت

RAILDOCs045-11 شناخت ايستگاههاي راه آهن و بررسي امكان توسعه آنها ...

در صورتي كه ايستگاههاي راه آهن فعلي در ايران توسعه نيابد اين ايستگاهها فقط .... بر اساس آمار منتشره از سوي شركت راه آهن متوسط نرخ رشد برنامه براي پنجساله چهارم...

دریافت قیمت

کم‌توجهی دولت در برنامه 5 ساله ششم توسعه به بیکاری، رکود و مسکن ...

6 روز پیش ... استاندار آذربایجان‌غربی اتصال راه‌آهن ایران به ترکیه را از مسیر مرز بازرگان خواستار شد ... به گزارش دورنانیوز، شهروز برزگر به برخی از نواقص برنامه ۵ ساله ... وی گفت: در برنامه ۵ ساله ششم توسعه به برخی از مسائل و مشکلات جامعه از...

دریافت قیمت

وزارت راه و شهرسازي - وزارت راه و شهرسازی

وزارت راه و شهرسازي > معرفي > اهداف و وظايف وزارت راه و شهرسازي ... احداث، توسعه، بهره‌برداري و نگاهداري راه‌ها، راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها; تهيه و تنظيم ضوابط و .... دستگاه پل بزرگ در برنامه پنج ساله اول منظور بوده كه تا اين تاريخ تعمير و مرمت ۲۵۵ دستگاه...

دریافت قیمت

Maglev Trains - دانشگاه علم و صنعت ایران

نقش دانشكده مهندسي راه آهن در توسعه حمل و نقل ريلي كشور .... مصوب برنامه پنج ساله سوم مبني بر اولويت توسعه راه آهن بر تمامي طرح ها در وزارت راه و ترابري جمهوري اسلامي...

دریافت قیمت

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ - WIPO

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ. ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. ﺑﺨﺶ اول. : ﭼﺸﻢ. اﻧﺪاز ﺟﻤﻬﻮري اﺳـﻼﻣﯽ. اﯾــــﺮان در اﻓــــﻖ. 1404. و. ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ. ﻓﺼﻞ دوم. : ﻗﻮاﻧﯿﻦ و. ﻣﻘﺮرات ارﺟﺎﻋﯽ در. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ.

دریافت قیمت

( 1390 1394 ) ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟ - وزارت علوم ...

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﻮرخ. 15. /. 10. /. 1389. ﻣﺠﻠﺲ .... ﻫﺎي راه و ﺗﺮاﺑﺮي و ﻧﻔﺖ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﻣﺴﺠﺪ و ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ در ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮي و. ﺟﺎﯾﮕﺎه.

دریافت قیمت

خبرگزاری تسنیم - حکمی درباره حمل‌ونقل ریلی در لایحه برنامه ششم ...

12 ژانويه 2016 ... معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن با بیان این‌که در سیاست‌های کلی ... اما واقعیت این است که برنامه تفاوتش با بودجه این است که در آنجا سیاست‌ها و راهبردها دوره پنج ساله ... انقلاب ریلی با اجرای برنامه ۸ ساله توسعه راه‌آهن در راه است.

دریافت قیمت

سرمایه‌گذاری عظیم چین در توسعه راه آهن - پول‌نیوز

28 نوامبر 2015 ... چین اعلام کرد که در پنج سال آینده برای توسعه خطوط ریلی در این کشور ... دولت چین اعلام کرده است که اجرای طرح های خط آهن تندرو در برنامه توسعه جدید...

دریافت قیمت

شبکه راه آهن ایران در مسیر توسعه - Al-Monitor

7 آوريل 2016 ... محسن پور سید آقایی، مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، مهرماه گذشته گفت که تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ شمسی، میزان...

دریافت قیمت

قانون اساسی - سازمان خصوصی سازی

حکم این تبصره تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ... به استثناء راه و راه‌آهن را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي واگذار نمايد.

دریافت قیمت

نسیم جوانی بر پیکر ناوگان حمل و نقل ریلی کشور می وزد | شرکت - قطره

1 روز پیش ... یکی از برنامه های کوتاه مدت راه آهن کشورمان برای توسعه خدمات مسافربری و باری آن است که تا پایان سال 1396 ظرفیت جا به جایی مسافر از 28 میلیون نفر فعلی به 40 .... پنج طرح عمرانی و خدماتی در بستان آباد به بهره برداری رسید...

دریافت قیمت

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور - اسناد بالادستی حمل و ...

2ـ 7 راه و راه‌آهن ... قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور و الحاقیه ... برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور

دریافت قیمت

راه‌آهن ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ساخت و توسعه خطوط ریلی در ایران توس...

دریافت قیمت