اجاره شاخه موج شکن در ویگو

مطالعات احداث تاسیسات دریایی و ساحلی مجتمع شهر سبز رامسر - . : پویا ...

در خصوص تاسیسات دریایی مطابق با شکل ذیل، دو شاخه موج شکن طراحی شده و در داخل حوضچه ایجاد شده اسکله هایی برای پهلوگیری انواع شناورهای تفریحی در نظر گرفته...

دریافت قیمت