ارتعاشی بیتمن منبع تغذیه

متخصصان معدن و علوم زمین سیستان و بلوچستان - اشكال مختلف ذخاير ...

توده هاي معدني هم شيب موجود در رسوبات، از جمله منابع مهم بسياري از فلزات گوناگون ... همراه با سنگ هاي آتشفشاني كه در آن رگچه هاي استوك ورك تغذيه كننده ماده معدني ( Py.

دریافت قیمت