95 سرباره و 52 5 نرخ جایگزینی سیمان

تولید بتن سبز با کیفیت توسط محققان دانشگاه صنعتی اصفهان

2/13/2016 5:52:20 PM. شنبه 24 بهمن 1394 - 17:52 ... رئیس دانشگاه اصفهان خبر داد: رشد ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش دانشجو در سال 95 ... بتن سبز قبلاً در کشورهای دیگر تولید شده؛ اما نه با کیفیت سرباره ذوب‌آهن اصفهان. ... گفت: این مساله گرمایش زمین را به دنبال داشته، اما بتن سبز می‌تواند جایگزین مناسبی برای بتن معمولی باشد.

دریافت قیمت

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات چهارمین ...

عوامل موثر بر حفاری انفجاری تونل با تاکید بر روش ابتکاری جایگزینی آنفو به جای دینامیت ... 52. رفتار سیستم های میراگر مایع هماهنگ شده سه بعدی تحت اثر تحریکات دو بعدی ... رفتار لرزه ای قابهای 1 الی 5 طبقه مقاوم شده با دیوارهای برشی فولادی نازک نیمه ... 95. ترمیم سازه پل بتن مسلح با استفاده از الیاف کربن به همراه آزمایشات...

دریافت قیمت

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان سپاهان منتهی به سال مالی ...

9 دسامبر 2015 ... 2- بهره برداری از پروژه اختلاط که باعث افزایش 25% مصرف سرباره و در نتیجه ... 6- افزایش عوارض 5 برابری صادرات سیمان به عراق در چند ماه گذشته که با توجه ... 7- جایگزینی صادرات کلینکر به عنوان ماده اولیه با توجه به وضع ... مجمع عمومی سیمان سپاهان(.pdf, 453/63 KB) - 52 download(s) ... نرخ تورم همچنان کم میشود...

دریافت قیمت

ستفاده از سرباره فولادسازی به عنوان سنگدانه در ساخت بتن پرمقاومت

درصد حجمی. سرباره جایگزین سنگدانه درشت در. نسبت. های. آب. به. سیمان. متفاوت ) .... SC915W95. 915. تیپ. 5. شهرکرد. 509. 21. 55. 52. SC915W95. 915. تیپ. 5.

دریافت قیمت

اطلاعات جامع در مورد سیمان و بتن - تالار گفتگوی هم میهن - Hammihan ...

اطلاعات جامع در مورد سیمان و بتن فرمول های ضروری سیمان ضريب آهك اشيا LIME ... 2,5 viscous slag, high early strengths. .... ideal Oil Viscosity = 2 ~ 2.5ºE = 11 ~ 17 CSTK = 80 ~ 95 S sec = 65 ~ 90 Red ... 10 -7 ( t - 20 ) 2 + 6,52 . ...... نرخ پیشرفت آسیب به تعداد چرخه های انجماد و ذوب ، درجه اشباع سازه در طول انجماد،...

دریافت قیمت

مدیر مرکز - دانشگاه علم و صنعت ایران - مرکز تحقیقات سیمان

مدیر دفتر همکاریهای علمی و صنعتی با صنعت سیمان، دانشگاه علم و صنعت ایران، از ..... علی اله وردی، افسانه مالکی، سمیه اسکندری، فعال سازی شیمیایی سیمان سرباره ای،‌ ... سیدی، بتن پودری واکنش‌زا، عمران و مقاوم سازی، سال 5، شماره 16، 52-55، 1390. 82. ... 95. علی اله‌وردی، ناصر احمدی، ارزیابی کیفی خوراک کوره و کلینکر آن در شرایط...

دریافت قیمت

مقاومتی روسازی بتن غلتکی مشخصات پودر پسماند زغالسنگ بر تأثیر

نرخ باالی استفاده از زغالسنگ و پایین بودن. راندمان کارخانه. های زغالشویی در ... جایگزین. ،5. 10. ،. 20. و. 30. درصد از وزن سیمان در مخلوط بتن. غلتکی. روسازی. شد. مخلوط. های .... بادی، سرباره. کوره. آهنگدازی، ..... 52. 88. /. 110. 42. 0/. 755. 1132. CW-I-30. /8. 184. /2. 79. 88. /. 110. 42. 0/. 755. 1132. CW-II-0 ..... pp.3-15, ACI 325.1...

دریافت قیمت

اصل مقاله (814 K)

دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻬﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺬاب و ﺳﺮﺑﺎره. ﻫﺎ ﺑﻪ. ﺗﺪرﻳﺞ در ﺣﺎل ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ... ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻚ ﺟﺮم ﻧﺴﻮز ﻛﻢ. ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻘﻒ ﻛﻮره. ﻫﺎي ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه. ]5- 1[. و اﺛﺮ ﺗﻮزﻳﻊ اﻧـﺪازه ... ﺳﻴﻤﺎن. (. ULCC. ) 4. در دﻫﻪ. 1970. ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻴﻤﺎن. ﺑــﺎ ذرات رﻳــﺰ. (. mµ. 100-1 ( .... K2O. ≥ 3/0. -. < 5/0. < 3/0. ≥ 4/0. Na2O....

دریافت قیمت

شرکت سیمان افشان فارس

در ضمن آزمايش نشان داده است كه اگر در تهيه ملات، تا 50% سيمان را با آهك جايگزين كنيم، مقاومت ملات تنها در حدود 5% افت خواهد كرد . (ملات باتارد) از آنجا كه طبق نمودار...

دریافت قیمت

محاسبه طرح اختلاط بتن - کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

15 مه 2016 ... یعنی اگر نسبت آب به سیمان اولیه برابر 5/0 باشد پس از کسر 15 ... ملات ماسه سیمان استاندارد با اعداد 325، 425 و 525 (اختلاف کمتر از 5 درصد) می .... پرتلند سرباره ای .... و ريز عملا مي توان درصد تجمعي گذشته وزني از هر الک را جايگزين آن نمود. ..... 95/5. 77/5. 65/5. 52/5. 36/5. 23/5. 06/5. 89/4. 69/4. 51/4. 31/4. 13/4.....

دریافت قیمت

بررسی تاثیر سرباره کوره ی آهنگدازی به عنوان ماده جایگزین سیمان ...

مقاله بررسی تاثیر سرباره کوره ی آهنگدازی به عنوان ماده جایگزین سیمان بردوام ... با ساخت ملاتهای مکعبی 5 سانتیمتری با مقادیر جایگزینی سرباره به میزان 10 و 20 و...

دریافت قیمت

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﮑﺮاري اﺻﻼح ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﺖ و ﻓﻮﻧﺖ اﻧﺠﻤﻦ - ﻧﯿﺎز ﺑ - انجمن بتن ایران

5. ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮي. داودي. ﭼﮑﯿﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل. ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ. 6. ﺑﺘﻦ ﺳﺒﺰ ﺳﺒﮏ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﺿﺎﯾﻌﺎﺗﯽ. G. G. 6 ... ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ دوده ﺳﯿﻠﯿﺴﯽ و ﺳﺮﺑﺎره آﻫﻦ ﮔﺪازي ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و.

دریافت قیمت

استفاده از سرباره کنورتور ذوب آهن اصفهان به عنوان جایگزین در سیمان

13 آوريل 2016 ... عنوان پایان نامه: استفاده از سرباره کنورتور ذوب آهن اصفهان به عنوان جایگزین در سیمان. استاد راهنما : ... 2-1-5 بررسی تحقیقات گذشته بر روی سرباره...

دریافت قیمت

Hamfekran | همگام با گروههای مجازی/ 31 فروردین 95

19 آوريل 2016 ... در این بخش، اخبار، شنیده ها و شایعات موجود در بازار بورس را گردآوری کرده و به اطلاع کاربران گرامی می رسانیم.

دریافت قیمت

بررسي تجربي خوردگي فولاد در بتن حاوي سرباره و ميكروسيليس

عنوان مقاله: بررسي تجربي خوردگي فولاد در بتن حاوي سرباره و ميكروسيليس ... نسبت آب به مواد سيماني 0.5 ، 0.4، 0.3 و در قالب 52 طرح اختلاط (468 نمونه) ساخته شدند. ... عنوان جايگزين بخشي از سيمان مصرفي بوده و در هر درصد جايگزيني سرباره، از 0، 5، ... مقادير بهينه هر يك از سرباره و ميكروسيليس جايگزين در بتن براي حصول براي...

دریافت قیمت

ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺘﻦ ﻪ ﺑ ﺳﺮﺑﺎره و ﭘﻮدر ﺳﻨﮓ آﻫﮏ اﻓﺰودن *ﯽ ﺳﻮﻟﻔ - Sid

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ دوام ﺑﺘﻦ. ﻫﺎی ﺣﺎوی ﺳﺮﺑﺎره و ﭘﻮدر ﺳﻨﮓ آﻫﮏ، در ﻣﺤﯿﻂ. ﻫﺎی. ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﯿ. ﺰﯾﻢ. 5. درﺻﺪ. ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ... ﭘﻮدر ﺳﻨﮓ آﻫﮏ. ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﯿﻤﺎن، ﺿﻤﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺮدن ﻃﺮح ﻣﺨﻠﻮط،. ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ داوم. ﺑﺘﻦ. ﻫﺎ ﻣﯽ. ﺷﻮد ..... 2/52. 0/80. H8. 0/83. 0/57. 2/53. 0/76. 2/89. 0/99. H9. 0/95. 0/38. 2/36. 0/70.

دریافت قیمت

فولاد

27 ا کتبر 2013 ... گوگرد به صورت سولفید وارد سرباره می‌شود و کربن هم می‌سوزد و ... 1- فولادهای ساختمانی RST52, RST37-2 . ... شبكه فولادی با چشمه 5*5 – 20*20 سانتیمتر و با ابعاد 215*500 تا 275*600 ..... آهن اسفنجی جایگزین بهتری برای قراضه در واحدهای فولادسازی EAF/IF ..... بازدید دیروز : 95 ... افزودنی های تبدیل گچ به سیمان.

دریافت قیمت

ﺑﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﺎك ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد اﻓ

در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﺎده اﻓﺰودﻧﻲ ﺑﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﺎك ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻫـﻚ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ... ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺷﻮد ..... -5. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ. ﻫﺎ. CBR. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ آﻫﻚ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. ﻣﺎده اﻓﺰودﻧﻲ .... 52. 1. Planicrete SP_2%_1. 54. 1. Planicrete SP_2%_1. 47. 46. 1. Planicrete SP_3%_1. 47 ..... Using Granu...

دریافت قیمت

ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺼﺮف ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴﺲ در ﺑﺘﻦ ﺑ

ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ. 5/1. % ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴﺲ در ﺑﺘﻦ، ﻫﺰﻳﻨﻪ. ي. ﭼﺮﺧﻪ. ي. ﻋﻤـﺮ ﺑـﺘﻦ را در ﺣـﺪود. 10. درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ. دﻫﺪ. ﻧﻤﺮات ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ دو ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ. ﺗﺮﺗﻴﺐ. 8/52. و. 6/47. ﻪﺑ. دﺳﺖ آﻣﺪ .... ﺳﻨﺎرﻳﻮي دوم، ﺑﺘﻦ ﺣـﺎوي. 5/1. % ﻧﺎﻧﻮﺳـﻴﻠﻴﺲ ﺑـﻪ. ﻋﻨـﻮان. ﻣﻮاد ﺳـ. ﻴﻤﺎﻧﻲ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﺧﻮاﻫـﺪ. ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ..... 10×95/6. 8/1. 20. NS1.5. -12. ...

دریافت قیمت

* صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران * .bourex

سرويس: اقتصادي ، تاريخ: 19/مهر/1393 - 00:52 ، شناسه خبر: 524012 .... اخبار مثبتی دارد، درباره ارزش جایگزینی و قیمت تمام شده این شركت هم گفت: با توجه .... 50درصد از تعداد 11 میلیون و 520 هزار سهم «کیمیا» معادل 5 میلیون و 760 هزار .... سرب ایرانیان، سیمان خمسه، زرین معدن آسیا، سیمای زنجان، سرمایهگذاری صنعت و...

دریافت قیمت