زباله استریو مراکش دفع

مغرب - euronews

بندر اغادیر در مراکش میزبان جشنواره موسیقی «تیمیتار» و هنرمندان کشورهای مختلف ... گروهی از مردم مراکش با برپایی تظاهرات نسبت به انتقال زباله های ایتالیا به این...

دریافت قیمت

كلمات روععععععععععه بجد يارب تعجبكو - اصحاب توب

Garbage can صندوق آلقمآمة ..... Moratorium تأچيل آلسدآد/ تأچيل دفع دين مستحق. Mores عآدآت وأعرآف. Morning آلصپآح. Morocco آلمملگة آلمغرپية ..... Stereo آستريو

دریافت قیمت