پوشش می دهد و یا بطری های پلاستیکی در چیاپاس

YAHoO - تحقیق درباره بازیافت پلاستیک

HDPE High Density Play ethylene کوزه های شیر ، شرفهای زباله ، بطری های ... ۷- OTHER هر نوع دیگر از پلاستیک یا ظروف بسته بندی که بیشتر از یک نوع ... بازیافت موادی را پوشش می دهد که برای ساخت پلاستیک جدید از آنها می توان استفاده کرد.

دریافت قیمت