ذرت و ماشین آلات سنگ زنی و حد عالی رساندن

All words - دیکشنری آن لاین و ترجمه

Macadam, سنگ‌ فرش‌، سنگ‌ فرش‌ كردن‌ خيابان‌. Macaque ... Machine, ماشين‌، دستگاه‌، ماشين‌ كردن‌، با ماشين‌ رفتن‌. Machine ... Machinery, ماشين‌ الات‌. .... Magna Cum Laude, با درجه‌ عالي‌، با امتياز زياد (درجه‌ علمي‌). .... Makebate, ادم‌ فتنه‌ انگيز، شخص‌ فتنه‌ جو، دوبهم‌ زن‌. ..... Mar, اسيب‌ رساندن‌، زيان‌ رساندن‌، معيوب‌ كردن‌، ناقص...

دریافت قیمت